Thấy gì sau trận thắng của U22 Việt Nam trước U22 Campuchia

Ngay khi trọng tài chuẩn bị đặt buổi đọn chấm dứt mẻ tiếp chuyện, Đoàn Văn Hậu hử khôn khéo cú bây giờ đặt “được” dấn thẻ vàng. Điều nào có nghĩa là anh sẽ nếu ngồi ngoài ở mẻ gặp Phillippines vì án treo chẳng. Trước đấy, Xuân Trường cũng dấn thẻ vàng và nếu hắn mẻ sau. Dù cho đây chẳng nếu đơn tin vui cho Hữu Thắng ở dò mẻ của 3, mà trong suốt 2 cá chiến quan yếu nhất vòng bảng gặp Indonesia và Thái Lan, ông sẽ có đơn Văn Hậu và Xuân Trường “hoàn rành trong suốt lành”.

Xuân Trường và Văn Hậu hử “tẩy thẻ” ra sao

Post Tags: