PSG

thump Vô sáo nhà nác: 5

1986, 1994, 2013, 2014, 2015

thump Cúp nhà nác: 9

1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006, 2010, 2015

Cúp Liên đoàn: 5

1995, 1998, 2008, 2014, 2015

thump UEFA Cup Winners’ Cup/Cúp C2: 1

1996

thump Cúp Intertoto: 1

2001

Siêu húi nác Pháp: 5

1995, 1998, 2013, 2014, 2015

Vô sáo Giải của nhì Pháp: 1

1971

Post Tags: