Mourinho tiết lộ lý do không đăng ký Lindelof

“Premier League là quá sớm đối xử cùng cậu ấy. Victor Lindelof chửa có kinh nghiệm tại áp giải tiếp kiến nào, cậu ấy cần thì kì, đang Matic và Lukaku là những người hỉ thi tiếp kiến tại Anh đặt vài ba năm rồi. Lindelof hỉ thi tiếp kiến tại Siêu Cup, mà đây chửa nếu thì chấm cậu ấy nhởi tại Premier League.”

Lindelof
Lindelof cần thì kì hòa gia nhập

Post Tags:

Comments are closed.